Schadevergoeding, compensatie voor geleden leed

Wanneer u buiten uw schuld slachtoffer bent geworden van een ongeval heeft u in Nederland recht op een schadevergoeding. In geval van overlijden hebben uw naasten recht op een schadevergoeding. De klachten die u kunt ondervinden na een ongeval kunnen nadelige consequenties hebben op de langere termijn, zowel lichamelijk als geestelijk.

Na een (verkeers)ongeval staat uw leven op zijn kop waarbij er veel geregeld moet worden. Los van (directe) medische hulp heeft u op termijn waarschijnlijk meer hulp nodig: hulp in de huishouding, psychische hulp en bij grotere ongevallen komt daar ook nog revalidatie bij en misschien wel aanpassingen in en om uw woning. Al deze hulp kost geld. 

Daarnaast is er nog sprake van de uitkering van smartengeld ter compensatie van het geleden leed. Wanneer u buiten uw schuld blijvend invalide wordt is er geen bedrag dat dit leed rechtvaardigt. Toch moet er gezorgd worden dat uw toekomst of dat van uw naasten veilig wordt gesteld en daar is vaak veel geld voor nodig.

Het is logisch dat u niet zelf verantwoordelijk bent voor die kosten. Volgens de wet dient de aansprakelijke partij zorg te dragen voor die kosten. Het is echter niet altijd even eenvoudig om die kosten concreet in kaart te brengen waardoor er een bedrag vastgesteld kan worden welk afdoende compensatie biedt.

Hier komt de letselschade-expert in beeld. Hij of zij zal alles in het werk stellen het leed te verzachten. Er moet  sowieso veel geregeld worden en het is zaak om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te verkrijgen. Tevens regelt hij of zij bijvoorbeeld dat er een voorschot beschikbaar is om directe kosten als hulp in de huishouding te betalen.

De letselschade-expert is er dus uitsluitend voor u.