Vraag en antwoord

Hoe lang duurt gemiddeld een volledig traject van aanvraag tot uitkering?
Niet met zekerheid te zeggen maar minimaal 3 maanden en soms wel jaren! Uiteraard is dit volledig afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de omvang van de geleden schade.

Hoe kan het dat er door HBS geen kosten in rekening worden gebracht?
Wij worden betaald door de aansprakelijke partij en niet door het slachtoffer. Er worden dus wel kosten in rekening gebracht maar niet bij u. Ook niet als blijkt dat de verantwoordelijke partij niet 100% aansprakelijk kan worden gehouden.

Moet ik een Schadeverzekering Voor Inzittenden (SVI) afsluiten?
Moet niet, maar wij adviseren het wel te doen. Vraag uw verzekeraar. Een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) keert nagenoeg bij alle ongevallensituaties uit. Een ongevallen inzittendenverzekering (OVI) keert alleen uit bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast keert de SVI de daadwerkelijk geleden schade uit en de OVI alleen een vast bedrag.

Wat valt er eigenlijk allemaal onder letselschade?
De schade die iemand kan ondervinden kan onverwacht grote vormen aannemen. Er kan sprake zijn van zowel directe als indirecte letselschade. Langdurig letsel of pijn kan uw hele leven beïnvloeden waardoor u blijvend (im)materiële schade kan ondervinden. Lees er meer over op onze pagina letselschade.

Als ik na maanden pas klachten krijg, heb ik dan nog rechten?
Dat kan, maar pas op. Na 5 jaar is een zaak in principe verjaard en verliest u uw rechten. Wij kunnen het daarom niet vaak genoeg zeggen om vooral snel te reageren na een (verkeers)ongeval. Het maakt daarbij niet uit of u nu wel of niet zeker weet óf u wel recht heeft op schadevergoeding. Dat zoeken wij namelijk voor u uit.

Ik twijfel of ik recht heb op schadevergoeding, wat nu?
Altijd bellen! Kost niets en levert altijd wat op. Wanneer u twijfelt en NIET belt blijft u twijfelen. Dus: Altijd bellen! Al was het maar om de twijfel weg te nemen.

Maar ik heb toch een rechtsbijstandsverzekering?
U bent niet verplicht een beroep te doen op deze verzekering. Wij helpen u graag en kostenloos verder.

Ik ben niet tevreden over mijn huidige letselschade-expert. Wat nu?
Bel 0800 2220200 voor gratis overleg en een oriënterend advies! Ook hier geldt: bij twijfel altijd bellen al is het alleen maar om de twijfel weg te nemen.

Hoe wordt de hoogte van een schadevergoeding vastgesteld?
De hoogte van een schadevergoeding bepalen is een complexe aangelegenheid, van vele factoren afhankelijk en is niet in de wet of volgens regels vastgesteld. Het is maatwerk gebaseerd op de persoonlijke omstandigheden van de situatie en het slachtoffer.

Welke 'schade' kan er allemaal vergoed worden?
De schade die een mens kan ondervinden als gevolg van een ongeval is groot en divers. Ziektekosten, reïntegratie en omscholing, huishoudelijke hulp, juridische bijstand, inkomstenderving etc etc. Lees er meer over op onze pagina 'over letselschade'.