Wat doen wij nu concreet voor u?

Wij behartigen de belangen van slachtoffers en naasten van verkeers- of bedrijfsongevallen wanneer er sprake is van letselschade of overlijden. In Nederland is in de wet vastgelegd dat slachtoffers recht hebben op een vergoeding ter compensatie van zowel materiële- als immateriële schade (smartengeld). Die vergoeding komt er vaak wel maar daar gaat nog wel vaak het een en ander aan vooraf.

Schade inventariseren

Wat is er precies gebeurd en wie is er aansprakelijk? Wat is de schade? Wie is de verzekeraar en is er gerede kans op een schadevergoeding? Wat is de schade? Wij zoeken het uit.

Thuisbezoek

Slachtoffers zijn vaak niet in staat zichzelf te verplaatsen of vinden het prettiger om in een vertrouwde omgeving af te spreken. Het is uiteraard geen probleem om u thuis te bezoeken.

Contacten

Wij hebben een eigen medisch adviseur (arts) om ons te adviseren omtrent de aard en de ernst van het letsel. Daarnaast kunnen wij, waar nodig, een beroep doen op vele andere externe deskundigen. Wij onderhouden de contacten voor u.

Rapportages maken

Een letselschadetraject kan jaren in beslag nemen. Een goed bijgehouden dossier voorzien van rapportages is essentieel voor een correcte afhandeling én vergoeding.

Uw toekomst veilig stellen

Wij bellen, mailen, vragen, overleggen en zoeken uit . Waar het om gaat is dat er een schadevergoeding geregeld wordt die uw toekomst veilig stelt.