Privacybeleid

PRIVACY BELEID BUREAU LETSELSCHADE HBS

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarmee geldt vanaf die datum dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) was vanaf dat moment niet meer in werking.
Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar regelmatig hebben wij in de zaken, welke wij voor u als letselschadebehandelaar doen, persoonlijke gegevens van u nodig.
In onderstaande verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website en de diensten die wij aanbieden als letselschadebehandelaar. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de recente privacy wetgeving).

PERSOONSGEGEVENS

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

UW TOESTEMMING

Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u gebruik maakt van onze diensten, als u contact met ons opneemt en bijvoorbeeld bij het hebben van contact met artsen, andere (medische) behandelaars, arbeidsdeskundigen en de tegenpartij. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat wij uw toestemming hebben gekregen om uw schade te verhalen. Om dat te kunnen doen zijn de bedoelde contacten met derden noodzakelijk.
Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij als kantoor ons werk voor u niet naar behoren uitvoeren.
Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
JONGER DAN 16 JAAR
Als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebben wij toestemming van ouders of de wettelijke voogd nodig om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WIJ ERMEE?

– uw naam, zodat wij weten wie u bent en voor wie zij ons werk als letselschadebehandelaar uitvoeren;
– uw geboortedatum;
– uw adresgegevens en uw e-mailadres;
– uw vaste dan wel mobiele telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken bij een wijziging of
voor een vraag;
– uw financiële gegevens, als die nodig zijn voor een schadeberekening;
– uw bankgegevens in verband met betalingen aan u door de verzekeraar.

BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, nietigverklaring, gebruik, wijziging of verspreiding ervan door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen
– beveiliging van netwerkverbindingen met behulp van Trivium en Avance;
– de toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben;
– alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

BEWAARTERMIJN

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Verwerkers
Dat zijn partijen die allen een rol spelen in de behandeling van uw zaak door ons.
Doorgifte
Zonder uw toestemming zullen wij uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
Links
Op onze website staan links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de werver van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.
Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren.
Cookies zorgen er daarnaast onder andere voor dat de website snel is, u onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.
U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt.

WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID

Wij kunnen dit privacy beleid aanpassen. Als wij het privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacy beleid.

UW RECHTEN

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:
– u kunt ons vragen om inzage in uw gegevens;
– u kunt ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens;
– u kunt ons vragen om een kopie van uw gegevens;
– u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
– u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens
onrechtmatig verwerken;
– u kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken intrekken. Vanaf het moment dat u de
toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van u verwerken.
Bij andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via het
telefoonnummer 0299–420001. Dan wel via het volgende e-mailadres; info@bureau-letselschade.nl
Met het voorgaande hebben wij zo goed als mogelijk invulling willen geven aan het nieuwe privacy beleid van de overheid, maar omdat het nog niet exact duidelijk is wat van bedrijven als het onze verwacht wordt in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving, kan het zijn dat er op termijn nog aanvullingen dan wel wijzigingen worden doorgevoerd in ons beleid.
De nieuwe wetgeving kunt u vinden op de site van de overheid: www.overheid.nl