Letselschade

Wat is dat precies, letselschade?

Wat is Letselschade?

Letselschade omvat alle schade die u lijdt als gevolg van een ongeval. Wanneer een ander geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor uw schade is, heeft u volgens de wet recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt doorgaans uitgekeerd door de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wie gaat dit voor u regelen?

Slachtoffers van (verkeers)ongevallen hebben juist na een ongeval rust nodig om er weer bovenop te komen. Niemand zit dan te wachten op de soms veelomvattende correspondentie met verzekeraars over aansprakelijkheid en het verhalen van de schade. Hier komen wij dus in beeld!

Schadeposten

De gevolgen van een ongeval met letsel kunnen behoorlijk ingrijpend en kostbaar zijn. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Schade aan kleding, mobiele telefoon, bagage, auto, fiets, scooter, etc.
  • Medische kosten, hulp in en rond het huis, reiskosten, inkomstenderving, omscholing, reïntegratie.
  • Immateriële schade (smartengeld): als gevolg van lichamelijk en psychisch leed.

Dit zijn slechts voorbeelden. Elke letselschadezaak is uniek, net zoals ieder slachtoffer dat is.

Verloop letselschadetraject

De behandeling van letselschade verloopt niet volgens vaste regels. Verschillende elementen lopen steeds door elkaar heen. Zo wordt bijvoorbeeld gedurende het beoordelen van de aansprakelijkheid ook al informatie over het letsel en de schade ingewonnen. Het kan noodzakelijk zijn om direct al contact te hebben met de politie, getuigen, de werkgever, artsen, experts en anderen. Zo snel als mogelijk wordt bij de aansprakelijke verzekeraar om een voorschot op de schade gevraagd. Het doel is om uiteindelijk al uw letselschade goed in beeld te hebben, onderbouwd met bewijs. Hiermee kunnen wij met de aansprakelijke verzekeraar tot een regeling van uw schade komen.

Schadevergoeding

Aan het einde van de behandeling van de letselschade zal de definitieve schadevergoeding plaatsvinden. Over het algemeen bestaat die vergoeding uit materiële schadeposten en smartengeld. Soms is het zelfs zo dat een slachtoffer blijvend schade lijdt die vergoed moet worden.

De letselschadespecialist!

En daarom zijn wij er, de letselschade-experts van Bureau Letselschade HBS. Wij helpen u op weg, wij weten waar te beginnen en waar te eindigen. Dat is uiteraard goed nieuws maar het beste nieuws komt nog: wij kosten u helemaal niets! Dat is echt waar: helemaal niets!

U heeft sneller recht op schadevergoeding dan u denkt!

Wat veel mensen helaas nauwelijks beseffen is dat er al snel sprake kan zijn van letselschade. Ook in geval van een “klein ongeval” met kortdurende klachten kunt u al recht hebben op een schadevergoeding. Neem altijd contact met ons op want wij helpen u graag!

Geen kosten

Over de kosten kunnen we kort zijn: die zijn er niet voor u! Onze kosten worden over het algemeen betaald door de aansprakelijke verzekeraar. Maar ook als dat niet zo is, of er vindt alleen een gedeeltelijke kostenvergoeding plaats, dan nog worden door ons bij u geen kosten in rekening gebracht.

Huisbezoek

Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval staat uw wereld op zijn kop en heeft u voornamelijk rust en overzicht nodig. Er moet veel geregeld worden en juist daar staat uw hoofd niet naar. Om dit moeilijke begin na een ongeval een beetje te verzachten kunnen wij u indien nodig thuis (of in het ziekenhuis/revalidatiecentrum/verpleeghuis) bezoeken. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. In een eerste oriënterend gesprek kunnen wij u vertellen wat wij allemaal voor u kunnen betekenen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 085 0861 089 of u kunt dit formulier invullen. Wij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen.