Wat doen wij nu concreet voor u?

Wij behartigen de belangen van slachtoffers van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of van een andere gebeurtenis waarbij letsel is opgelopen (bijvoorbeeld letsel toegebracht door een dier). In geval van een overlijden behartigen wij de belangen van de nabestaanden.

In de Nederlandse wet is bepaald dat slachtoffers van onder andere een ongeluk, waarvoor iemand anders aansprakelijk is, recht hebben op een vergoeding van hun schade. Het gaat om vergoeding van materiële en immateriële schadevergoeding (= smartengeld). Het gaat erom dat de juiste en vooral terechte vergoeding wordt verkregen. Daar gaat vaak het nodige aan vooraf.

Schade inventariseren

Wat is er precies gebeurd? Wie is aansprakelijk? Wie is de wederpartij en wie is de verzekeraar van deze wederpartij? Wat is de schade? Hoe kan de schade worden aangetoond? Kan deze schade (volledig) verhaald worden? Is een beroep op een eigen verzekering mogelijk (bijvoorbeeld de SVI)? Wij helpen u en zoeken het uit!

Huisbezoek

Sommige slachtoffers zijn niet in staat zichzelf te verplaatsen of vinden het sowieso prettiger om in een vertrouwde omgeving hun verhaal te doen. Het is voor ons dan ook geen probleem om u thuis te bezoeken, als dat nodig is.

Contacten

Wij onderhouden de contacten met alle betrokken partijen in het dossier. Daarom hoeft u zelf geen contact te hebben met de wederpartij en diens verzekeraar.

Rapportages maken

De afwikkeling van een letselschade kan soms een langdurig traject zijn. Een goed bijgehouden dossier voorzien van rapportages is essentieel voor de juiste behandeling en schadevergoeding. Zo hebben wij bij ons kantoor een eigen arts (genaamd medisch adviseur) om ons te adviseren over het door u opgelopen letsel. Indien nodig kunnen wij ook een beroep doen op andere deskundigen. Daarbij kunt u denken aan een arbeidsdeskundige, een rekenkundige, een bouwkundige etc.

De schadevergoeding

Wij bellen, mailen, vragen, overleggen, zoeken uit. Waar het om gaat is dat u een schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!