Wat is Letselschade?

Letselschade omvat alle (blijvende) kosten en schade die u ondervindt als gevolg van een ongeval. Wanneer u niet zelf of deels aansprakelijk bent voor dit ongeval heeft u volgens de Nederlandse wet recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt uitgekeerd door de verzekeraar van de aansprakelijke of in uitzonderlijke gevallen door de aansprakelijke zelf.

Hoogte van de schadevergoeding

De hoogte van de uitkering is o.a. afhankelijk van de gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Deze schadeposten lopen soms door in de toekomst. Ook daarvan moet de omvang berekend worden. Bij immateriële schade (smartengeld) is vooral de aard en de ernst van het opgelopen letsel bepalend voor de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding. Juist bij deze laatste schadepost spelen persoonlijke omstandigheden een grote rol.

Wie gaat dit voor u regelen?

Slachtoffers van (verkeers)ongevallen hebben juist na een ongeval rust nodig om er weer bovenop te komen. Niemand zit dan te wachten op de soms veelomvattende correspondentie met verzekeraars over aansprakelijkheid en het verhalen van de schade.

De letselschadespecialist!

En daarom zijn wij er, de letselschade-experts van Bureau letselschade HBS. Wij helpen u op weg, wij weten waar te beginnen en waar te eindigen. Dat is uiteraard goed nieuws maar het beste nieuws komt nog: wij kosten u niets!
> Kost dat echt niets? Hoe kan dat?

Vergoedingen voor letselschade

De gevolgen van letselschade kunnen behoorlijk oplopen: 
  • Materiële schade goederen: kleding, mobiel, bagage, auto, fiets, scooter etc.
  • Materiële schade: medische kosten, hulp in en rond het huis, reiskosten, inkomstenderving, juridische bijstand, omscholing, reïntegratie etc etc.
  • Immateriële schade (smartengeld): als gevolg van lichamelijk en psychisch leed. 

U heeft sneller recht op letselschade dan u denkt!

Wat veel mensen helaas nauwelijks beseffen is dat er al snel sprake kan zijn van letselschade. Iemand die bijvoorbeeld aangereden wordt door een fietser kan letselschade oplopen: Doktersbezoek, kleerscheuren, gederfde inkomsten vanwege een vrije dag. Voor dit soort 'kleine' zaken zijn wij er ook voor u.

Verloop letselschadetraject

Het verloop van een letselschadetraject verloopt niet volgens vaste regels. grofweg is een proces onder te verdelen in 4 fases: 
  1. een oriënterende fase, 
  2. aansprakelijkheid vaststellen, 
  3. vaststellen medische eindtoestand, 
  4. het onderhandelen over de eindafwikkeling en schadevergoeding.